Impresum

Za obsah odpovídá:

Zámek Wackerbarth

Zplnomocněný zástupce:
Sonja Schilg

Zapsán v rejstříku u soudu: Amtsgericht Dresden
Číslo v obchodním rejstříku: HRB 17 221
Daňové identifikační číslo DE 812 813 223

Koncept, design, realizace:

Sandstein Neue Medien GmbH

Zplnomocněný zástupce:
Markus Pieper

Zapsán v rejstříku u soudu: Amtsgericht Dresden
Číslo v obchodním rejstříku: HRB 24 001
Daňové číslo: 201/118/05947

Ochrana osobních údajů

Pokud v rámci internetové nabídky existuje možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), jsou tato data poskytnuta uživatelem dobrovolně.

Použití kontaktních údajů jako poštovní adresy, telefonních a faxových čísel a e-mailových adres z tiráže nebo podobných zdrojů třetí osobou pro zasílání nevyžádaných informací je zakázáno.

Právní kroky proti odesílatelům nevyžádané e-mailů při porušení tohoto zákazu jsou výslovně vyhrazeny.

Google Analytics - dodržování podmínek ochrany údajů

Tato stránka používá službu Google Analytics, Web Analytics poskytovanou společností Google Inc ("Google"). Služba Google Analytics využívá soubory tzv.„cookies ", textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a umožňují analýzu používání této webové stránky. Informace vygenerované souborem cookies o užívání této webové stránky jsou zpravidla odesílány na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Aktivací anonymizování IP adresy na tomto webu bude vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo dalších států z Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze strany Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána na server Google v USA, kde je posléze zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu bude Google užívat těchto informací jen pro vyhodnocení Vašeho používání této webové stránky a pro vytvoření zprávy o činnosti stránek popř. dalších internetových služeb na tyto stránky navázaných. Vaše IP-Adresa nebude spojována s dalšími daty společnosti Google. Popř. máte možnost jak zabránit ukládání souborů cookies a sice volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, upozorňujeme však, že v tomto případě ne všechny funkce tohoto webu jsou pak plně k dispozici. Můžete rovněž zcela zablokovat činnost cookies tím, že na níže uvedeném odkazu stáhnete a do počítače si nainstalujete patřičný plugin, čímž zabráníte využívání dat získaných při prohlížení webu a stejně tak i Vaší IP-Adresy) (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Další informace naleznete v tools.google.com/dlpage/gaoptout pod www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (obecné informace o Google Analytics a ochraně dat). Upozorňujeme, že na tomto webu byl Google Analytics rozšířen kódem "gat._anonymizeIp ()", aby byl zajištěn anonymní sběr IP adres (tzv. IP-maskování).

Vysvětlivky k prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na záruku vůči autorovi, které se týkají škod materiální nebo nemateriální povahy způsobených používáním nebo zneužíváním poskytnutých informací, popř. používáním nesprávných nebo neúplných informací, jsou vyloučeny, pokud autorovi není možno prokázat úmyslnou nebo hrubou nedbalost.
Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo na změnu, doplnění i smazání, popř. dočasné či trvalé pozastavení zveřejnění části nebo i celé nabídky bez předchozího oznámení.

U přímých či nepřímých odkazů na jiné webové stránky (»hyperlinky«), které se nacházejí mimo odpovědnost autora, by jeho odpovědnost platila jen v tom případě, pokud by autor znal nelegální obsah a bylo by pro něj technicky možné zabránit v jeho užívání. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době propojení stránek si žádného nezákonného obsahu na odkazovaných stránkách nebyl vědom.
Na aktuální i budoucí podobu, obsah či autorství připojených stránek nemá autor vliv. Proto se vysloveně distancuje od všech obsahů, které na připojených stránkách byly změněny po vytvoření linku. To platí pro všechny odkazy v rámci vlastních stránek, stejně jako pro cizí příspěvky v autorem zavedené knize hostů, diskusních fórech, seznamech odkazů, mailingových seznamech a ve všech ostatních formách databází, do jejichž obsahu  je možno písemně zasáhnout zvenčí.
Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody vyplývající z používání nebo nepoužívání takto poskytnutých informací nese odpovědnost poskytovatel těch stránek, na které bylo odkazováno, a nikoli ten, z jehož stránek bylo pouze zprostředkováno propojení.

Autor se snaží: respektovat autorská práva použitých obrázků, grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používat vlastní obrázky, grafiku, zvukové soubory, videosekvence a texty, nebo používat nelicencované grafiky, zvukové soubory, videosekvence a texty .
Všechny chráněné značky a ochranné známky třetích osob zveřejněné v rámci této internetové nabídky podléhají podmínkám platného zákona o ochranných známkách a autorských práv jejich registrovaného majitele. Pouhá zmínka neznamená, že se na ochranné známky nevztahují práva třetích osob! Autorská práva ke zveřejněným objektům vytvořeným samotným autorem patří výhradně autorovi stránek. Jakákoli reprodukce nebo použití těchto grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích nejsou bez výslovného svolení autora dovoleny.

Toto prohlášení je třeba považovat za součást internetové nabídky, ze které jste byli přepojeni na tuto stránku. Pokud by některé části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, již neodpovídaly nebo ne zcela odpovídaly platným právním normám, zůstávají ostatní části dokumentu, co se týká jejich obsahové stránky a platnosti, nedotčeny.

Fotografie

Oliver Killig, Lothar Sprenger, Uwe Jacob Hagen, Werner Hutmacher, Uwe Toelle

KONTAKT

Sächsisches Staatsweingut GmbH
Wackerbarthstraße 1
01445 Radebeul
Německo
telefon +49 (0)351 89 55 0
fax +49 (0)351 89 55 150