Historie našeho vinařství

Pohled do dějin

O věhlasném potomkovi: August Christoph Graf von Wackerbarth

Být šlechticem zavazuje. A v tomto smyslu náš zakladatel rozhodně nelenil. Hrabě August Christoph von Wackerbarth byl nejen velkým patronem saského vinohradnictví, ale přenesl na své venkovské sídlo a vinohrady v Lößnitz barokní stavební prvky z Drážďan a vytvořil zde dílo v podobě barokní zahradní architektury.

Život v barokní době ...

August Christoph Graf von Wackerbarth se narodil 22. března 1662 v Kogelu. Ve svých 17 letech vstoupil do učení jako páže na dvoře falckých kurfiřtů v Heidelbergu. Po smrti kurfiřta se zdržoval v přítomnosti vdovy, kterou v roce 1685 doprovázel na cestě za její sestrou saskou princeznou Annou Sofií do Drážďan. Po četných studijních cestách započal hrabě von Wackerbarth v letech 1690/91 svou vojenskou kariéru. Roku 1707 se oženil s Kateřinou Marií Paulinou Balbiani, se kterou se seznámil ve Vídni, kde působil ve funkci vyslance Augusta Silného. Ve službách saského dvora zastával nyní stále významnější politické funkce. Tak například od roku 1710 byl členem Tajné rady a zastával úřad ministra kabinetu. Jako guvernér v Drážďanech se však Wackerbarth zapsal do všeobecného povědomí zejména jako stavitel.

... a záliba v romantismu

Jako jednomu z nejbližších důvěrníků Augusta Silného, byli Wackerbarthovi podřízeni architekti jako Pöppelmann, Longuelune nebo Knöffel. A Johann Christoph Knöffel dodal v roce 1722 nejen první návrh na výstavbu Frauenkirche v Drážďanech, ale 1730 postavil pro Wackerbartha také vinařství Lößnitz s barokním zámkem, rozsáhlým zahradním komplexem i letohrádkem  Belvedere.

August Silný měl nyní o problém méně. Král byl totiž známý nejen tím, že mu bylo blízké umění, ale proslul také i láskou k vínu. Vinohrady v jeho blízkosti tedy představovaly hotový chrám radosti ze života!
Mimochodem zdá se, že víno bylo opravdovým elixírem života i pro samotného Wackerbartha. Když 14. srpna 1734 zemřel,dosáhl na svou dobu velmi požehnaného věku 72 let.

více informací o architektech

Slabost Augusta Silného

Nejpozději od 18. století se zámek Wackerbarth stal synonymem pro kvalitní vína a královskou radost ze života. A pak přišel na řadu sekt! Jeho třída také pochází z domu bohatého na tradice, a to z vinařského sklepa Bussard (Káně). Sklepy byly založeny 1836 v těsné blízkosti zámku Wackerbarth, a dnes platí za druhého nejstaršího producenta sektu v Německu. S vinařstvím Bussard nás kromě původu ještě spojují celá desetiletí trvající partnerství se saskými vinaři. Zvláštní očekávání zákazníků právě ve vztahu ke značce Bussard nás zavazují k tomu, abychom i nadále pokračovali věrni tradicím spojeným s výrobou tohoto sektu.

více informací o značce Bussard

Kořeny zámku Wackerbarth

»Zámek Wackerbarth. Saský výběr.«

Čtyři slova, která hodně slibují. A to z dobrého důvodu, neboť nároky na kvalitu našich vín, našeho sektu i dalších nabídek v našem vinařství se opírají o velké a velkolepé tradice. Jeden z našich prominentních zákazníků nebyl koneckonců nikdo menší nežli August Silný. Je o něm známo, že se vášnivě věnoval právě saským vínům a aktivně podporoval místní vinohradnictví.

ke kronice

KONTAKT

Sächsisches Staatsweingut GmbH
Wackerbarthstraße 1
01445 Radebeul
Německo
telefon +49 (0)351 89 55 0
fax +49 (0)351 89 55 150