Výroba sektu

Při výrobě šumivých vín rozlišujeme tři výrobní procesy:

Klasická metoda

Tato metoda je prastarou technikou, jak vyrobit sekt a nazývá se »Méthode champenoise«.

Při ní probíhá druhotné kvašení v láhvích. Po tomto druhém kvašení sekt leží na svých kvasnicích a zraje několik měsíců i let v tmavých a chladných sklepech. Poté jsou láhve umístěny do vodorovné polohy do tzv. střásacích stojanů, po dobu čtyř týdnů opatrně pootáčeny a současně naklápěny do stále strmější pozice dnem vzhůru.

Po tomto náročném procesu, se kvasničné kaly nahromadí v hrdle láhve. Hrdla jsou poté zchlazena, aby kvasnice zmrzly. Poté se láhev otevře, dojde k tzv. odstřelení kvasnic, které vylétnou ven. Poměrně malá ztráta vína při odstřelení je dorovnána a láhev je znovu uzavřena zátkou.

Toto je nejnákladnější metoda a může být odpovídajícím způsobem uvedena na láhvi. Novější výzkumy ukazují, že metoda tradičního kvašení v láhvích principiálně přináší prokazatelné zlepšení kvality produktu, pakliže po druhém kvašení následuje dlouhodobé skladování na kvasnicových kalech, např. po dobu delší než jeden rok.
Všechny sekty na zámku Wackerbarth jsou vyráběny tímto tradičním postupem.

Tématická prohlídka k sektům a jejich ochutnávka

Proces Transvasier

... anebo také filtrační odkvasnicování. V tomto případě se jedná rovněž o kvašení v láhvích. Poté jsou láhve s pomocí protitlaku vyprázdněny do tanku víno je zbaveno kvasnic pomocí filtru. Teprve poté se znovu plní do láhví. Při použití této metody se ušetří nákladná ruční manipulace při odkalení kvasnic. Na etiketách se přesto může uvádět, že se jednalo o kvašení v láhvích.

Velkoobjemové kvašení

Při tomto kvašení ve velkých tlakových nádobách  může být vyrobeno více stejnorodých dávek. Teprve po kvašení a odstranění kvasnic je sekt stočen do láhví. Tento postup je cenově příznivý a je praktikován zejména ve velkých vinařstvích s průmyslovou výrobou šumivých vín.

KONTAKT

Sächsisches Staatsweingut GmbH
Wackerbarthstraße 1
01445 Radebeul
Německo
telefon +49 (0)351 89 55 0
fax +49 (0)351 89 55 150