Rok ve vinohradu

Pro tisíce let jsou vinaři v umění, literatuře, filozofii i náboženství metaforou pro lidskou píli a snahu o kultivovanost. A to z dobrého důvodu. Práce na vinici představuje celou škálu činností v průběhu celého roku: kultivace révy, její prořezávání, péče o půdu, probírka listí, hnojení i maximálně selektivní výběr hroznů při vinobraní.  Každý révový keř projde vinaři sedmkrát ročně pod rukama.  Jedině s takovou péčí je možno dosáhnou na vinici opravdové kvality.

Od zimy ...

Již v lednu nebo nejpozději v únoru se provádí prořezávka, při které je odstraněno staré dřevo. Tento zákrok rozhodujícím způsobem ovlivňuje pozdější výnos a současně i kvalitu vína, neboť délka plodných letorostů s jejich výhonky přitom hraje významnou úlohu. Vinaři, kterým záleží na kvalitě, zpravidla zredukují keřík na dva kratší a jeden delší proutek. Odřezané výhonky jsou nejčastěji ve formě drobných kousků zapracovány do země, kde se přirozeným způsobem přemění v humus. Prořezávka vždy byla a zůstává i dnes náročnou ruční prací a větším podnikům zabere i několik týdnů.

... až do jara

Jaro představuje na vinicích hlavní sezónu. Předtím, než réva vyraší, je třeba keříky ohýbáním a vázáním dostat do správného tvaru, který zajistí rovnoměrný přísun živin do výhonků. Mechanické prokypření přirozeně oživí půdu.

Vysévání zeleně nebo i samy rostoucí rostliny podporují přirozenou aktivitu půdy. Do země jsou ještě dodatečně přidávány živiny, a sice ve formě organických látek (chlévská mrva, sláma či kompost) anebo minerální látky (hořečnaté a vápenné látky, fosfáty).

Přes léto ...

Réva kvete v červnu a tento čas představuje pro vinaře období plné velmi intenzivní práce. Zejména je třeba odstranit všechny nežádoucí výhonky a výrůstky. Školené ruce vinařů odstraní i některá plodonosná nasazení, aby se na jedné straně snížil výnos, na straně druhé však při podzimní sklizni dosáhlo obzvláště dobré kvality.
V období mezi červnem a srpnem se vytvoří z révy kompaktní porostní stěna, která díky vyvazování  dostane patřičný  tvar. Zdravá stěna tvořená zdravým, tzn. zeleným révovým porostem je velmi důležitá pro vytvoření správných podmínek mezi révovými listy.

Přesto je ovšem nutno některé jednotlivé listy odstranit, aby byl zajištěn optimální přístup světla a vzduchu k hroznům..

Jak červenec, tak i srpen poskytují příležitosti, jak pozitivně ovlivnit výnos a kvalitu hroznů. Také tím, že se odstraní některé bobule o velikosti hrášku, se může veškerá síla intenzivněji projevit ve zbývajících bobulích. Od poloviny srpna je na hroznech dobře patrné zrání. Přísun cukru z listů révy do bobulí významně zintenzivňuje, přičemž se snižuje podíl kyselin.

... až ke sklizni.

V závislosti na počasí během léta začíná vinobraní každoročně někdy od poloviny do konce září. I nyní hraje počasí významnou roli. Pakliže  se krátce před sklizní nebo během ní vyskytnou srážky, odrazí se to negativně v kvalitě vína, neboť hrozny pojmou více vody a v bobulích uložené extrakty při lisování zvodnatí.

Nejvhodnější okamžik pro vinobraní určuje vinař pomocí tzv. refraktometru, což je optický přístroj, pomocí něhož se měří stupeň zralosti hroznů. Určení začátku sklizně je sice zcela na zodpovědnosti vinaře, přesto jsou ovšem vedeny pečlivé viniční záznamy tzv. »kniha vinice«, do níž je zapisováno množství sklizených hroznů, původ, způsob sklizně i hmotnost moštu.

Zákon rovněž stanoví povinnost o hlášení celkového sklizeného množství, což zaručuje možnost  kvantitativní kontroly povolené produkce ve všech německých vinařských oblastech. Horní hranice vyprodukovaného vína je totiž stanovena zákonem. Tyto limity hektarových výnosů tak garantují vysokou a zároveň trvalou kvalitu. Sasko mimochodem nevyprodukuje zdaleka takové množství, jaké by limity umožňovaly. Jak již bylo řečeno: raději kvalitu nežli kvantitu.

KONTAKT

Sächsisches Staatsweingut GmbH
Wackerbarthstraße 1
01445 Radebeul
Německo
telefon +49 (0)351 89 55 0
fax +49 (0)351 89 55 150