Kronika našeho vinařství

Jak šla léta aneb »nejlepší ročníky«: Naše kronika

1727-1729

Hrabě von Wackerbarth získal několik pozemků v oblasti Radebeulu: viničních svahy, ale i pole a louky. Nechává si od dvorního architekta Johanna Christopha Knöffela postavit »Wackerbarths Ruh«.

1734-1764

Hrabě von Wackerbarth zemřel 14. srpna 1734. Celý komplex přebírá jeho adoptivní syn Joseph Anton Gabaleon Wackerbarth-Salmour. Po jeho smrti je panství dle jeho nařízení vydraženo a výtěžek věnován chudým.

1809-1846

Zámek »Wackerbarths Ruh« a k němu náležící  vinice změnili několikrát majitele.

1836

Továrna »Niederlößnitzer Champagnerfabrik« (později Bussard) založena v blízkosti »Wackerbarths Ruh«.

1928-1945

Celý komplex získala v dražbě Saská Státní Banka. Po zabrání Drážďan bylo Státní vinařství Wackerbarths Ruh předáno sovětským vojenským jednotkám.

1948-1953

1948 Wackerbarth funguje jako státní vinařství Lößnitz, které se o rok později přejmenuje na VEG Weinbau Lößnitz. Vinice nyní podléhají ministerstvu zemědělství. V roce 1950 následuje fúze do podniku »Volksweingut Radebeul«.

1958-1969

1958 byla na zámku Wackerbarth zahájena výroba sektu. V Labském údolí jsou nyní paralelně vyráběna jak vína, tak i sekt s využitím kvašení v tancích. Výrobce sektu Bussard oproti tomu produkuje sekt s tradičním výrobním postupem a kvašením v láhvích. Mezi lety 1967 až 1969 je na pozemcích vinařství vybudován moderní komplex  pro výrobu sektu.

1992-1999

Ministerstvo zemědělství Svobodného státu Sasko přebírá v roce 1992 tento podnik jako »Saské státní vinařství Wackerbarth«. Saský kabinet vydává v roce 1998 rozhodnutí, že vinařství bude nadále vedeno jako dceřiná společnost saské rozvojové banky SAB (Sächsische Aufbau Bank ).

Dne 1. září 1999 bylo  tak došlo k založení »Saského vinařství Wackerbarth, s.r.o.«, které je stoprocentní dceřinou společností banky SAB.

2000

Na zámku Wackerbarth byla započata rozsáhlá rekonstrukce. Sanační úpravy si kladly za cíl vytvoření takového prostředí, ve kterém by bylo možno znovu zažít charakteristickou barokní atmosféru. Kromě rekonstrukce historického jádra byl rovněž vybudován nový samostatný komplex na výrobu vín a sektů. Současně byla formulována nová firemní filozofie: důsledné sledování  kvality výrobního procesu,  od vinice až po sklepy.

2002

Zcela zrekonstruovaný a částečně i  nově vybudovaný komplex je v srpnu slavnostně předán do užívání a otevřen veřejnosti. Sklizeň roku 2002 je poprvé zpracována v novém zařízení. Od této chvíle probíhá výroba vín i sektů v moderním výrobním závodě. Zážitkové vinařství rozjelo program speciálních degustačních prohlídek. Místní restaurace  láká kulinářskými specialitami a příjemným prostředím, nové prostory jsou ideální pro  konání rozličných firemních či privátních akcí.

KONTAKT

Sächsisches Staatsweingut GmbH
Wackerbarthstraße 1
01445 Radebeul
Německo
telefon +49 (0)351 89 55 0
fax +49 (0)351 89 55 150