Jakostní třídy a úrovně kvality

se označují na etiketách

Nejdůležitější ze všech zákonem daných údajů na etiketách je jakost vína. Německé zákony rozlišují mezi jednotlivými jakostními třídami mnohem výrazněji, nežli je tomu zvykem v jiných zemích.

Klíčové jsou informace o dodržení geografického původu, splnění daných výrobních podmínek, pěstování určitých odrůd révy nebo dodržení limitů maximální hektarového výnosu. Každé německé víno musí mít jasně deklarované označení jakosti.

Vína ze zámku Wackerbarth jsou k dispozici ve následujících jakostech:

Jakostní vína s určeným původem (QbA)

»Jakostní vína určeného původu« (QbA, »Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete«) dnes tvoří největší skupinu německých vín. Jakostní vína musí stoprocentně pocházet z jedné ze 13 německých vinařských oblastí.

Pro každé jakostní víno vyrobené z různých odrůd a v různých vinařských oblastech jsou určeny spodní limity pro obsah alkoholu. Minimální cukernatost moštu musí dosahovat v závislosti na oblasti mezi 50-72 stupni Oechsle.

Jakostní vína smějí být podobně jako vína stolní obohacena. Přidání cukru před kvašením - ve Francii postup zvaný »chaptalizace« - se musí pohybovat v zákonem stanoveném rámci. V závislosti na regionu a odrůdě je takto možné získat 20-28 gramů alkoholu navíc.

Jakostní vína s přívlastkem

Na tato vína jsou kladeny nejvyšší požadavky s ohledem na druh odrůdy, zralost, vyváženost a eleganci. Tato vína nesmí být ničím obohacována. V závislosti na jejich stupni zralosti a dalších podmínkách je vínu přiřazen jeden ze šesti přívlastků, který musí být uveden na etiketě. V závislosti na odrůdě a oblasti platí různá pásma pro stanovenou cukernatost moštu.

Všechny predikáty ve vzestupném pořadí:

Kabinet

jemné, lehké víno ze zralých hroznů s nízkým obsahem alkoholu

Pozdní sběr

zralé, elegantní víno s jemnou ovocnou chutí, sklizené nejdříve sedm dní po zahájení všeobecného vinobraní

Výběr z hroznů

ušlechtilá vína z plně vyzrálých hroznů, nezralé plody jsou vyřazeny

Výběr z bobulí, botrytický sběr

plná ovocná vína z přezrálých bobulí s ušlechtilou plísní jsou vzácná samy o sobě již proto, že botrytida (botrytis cinerea), která se podílí na zvýšené kvalitě, se nevyskytuje v každém ročníku. Výběr z bobulí lze skladovat po celá desetiletí.

Výběr ze seschlých bobulí tzv. „cibéb“

s bobulemi scvrklými jako hrozinky a navíc s ušlechtilou plísní představuje výběr ze seschlých bobulí vrchol pomyslné pyramidy; toto sladké a medové víno může zrát i desítky let

Ledové víno

vyrábí se z hroznů, u nichž  musí být dosažena alespoň taková cukernatost jako u výběru z bobulí; hrozny se sklízejí ve zmrzlém stavu za teploty pod -7°C a v tomto stavu se také lisují, čímž se získá čistý ovocný koncentrát

KONTAKT

Sächsisches Staatsweingut GmbH
Wackerbarthstraße 1
01445 Radebeul
Německo
telefon +49 (0)351 89 55 0
fax +49 (0)351 89 55 150