Vína z nejlepších lokalit

Počáteční kapitoly našeho tvůrčího díla jsou zapsány v nezaměnitelném terroir podél saské části labského údolí.

Naše klima

Topografie zdejší krajiny umožňuje slunečním paprskům dopadat pod různými úhly, což je pro vinohradnictví mimořádně příznivé. Přidáme-li ještě průměrných 1.634 hodin slunečního svitu za rok, dosahuje Sasko v porovnání s jinými německými vinařskými oblastmi stejných, zčásti i vyšších hodnot.

Naše půdy

Jádro saské  části údolí Labe je tvořeno zvětralými horninami, syenitem, žulou a porfyrickou žulou, které jsou schopné akumulovat teplo. Tyto horniny v kombinaci s písčitou spraší a jílem dodávají našim vínům nezaměnitelné minerální zabarvení. Díky ideálnímu mikroklimatu a pozvolnému zrání se mohou jednotlivé minerály ukládat v hroznech za mimořádně příznivých podmínek.

Naše réva

Réva představuje základ našeho řemesla. Klademe velký důraz na rozmanitost a dobrou přizpůsobivost rostlin. Jedná se takříkajíc o »inteligentní« révové odrůdy, které do sebe absorbovaly celá léta a zimy posledních desetiletí. Jako státní vinařství jsme si zvláště vědomi své odpovědnosti vůči životnímu prostředí i vínu samotnému jako přírodnímu produktu. Díky výměně zkušeností, pečlivosti i starostlivé péči vyprodukujeme  při velmi nízkém průměrném výnosu 42 hektolitrů z hektaru, maximálně elegantní, výrazná a osobitá vína.

Naše odrůdy

    Bacchus
    Dornfelder
    Jakubské
    Goldriesling
    Rulandské šedé
    Kerner
    Müller-Thurgau
    Ryzlink rýnský
    Scheurebe
    Rulandské modré
    Tramín červený
    Rulandské bílé

Naši vinaři

Ať již se jedná o prořezávání, sklizeň či zpracování vína ve sklepech, tak při všech těchto činnostech je to právě vzájemný dialog mezi starší a mladší generací, který v naší práci hraje podstatnou úlohu. Za kontinuální zvyšování kvality v posledních letech vděčíme právě našim vinařům a bečvářům a jejich inovativnímu přístupu i náročnosti k sobě samým. Jim vděčíme za vytříbenost a finesu našich vín. Vín se špičkovou kvalitou a jiskrou.

Naše vinice

Mírné klima a krásná poloha pomohla městu Radebeul k přízvisku »Saská Nice«.  Tři z našich čtyř hlavních vinohradů se nacházejí na jižních svazích v Radebeulu. Jedná se o:

    »Goldener Wagen«,
    »Steinrücken«
    a »Johannisberg«,

které dohromady tvoří oblast »Radebeuler Lößnitz« a jsou nedílnou součástí naší 280leté tradice. Tyto tři příkré svahy leží v bezprostřední blízkosti zámku Wackerbarth.

Počátky vinařství v Radebeulu musíme hledat již ve 13. století. Rozkvět ovšem přišel až se saským kurfiřtem Augustem Silným. Během jeho panování i po něm nechala saská šlechta zakládat vinice a budovat panská sídla u vinohradů v Lößnitz. Byl to např. tzv. Spitzhaus, Meinholdův Turmhaus, Minckwitz, zámek Hoflössnitz, dům Sorgenfrei a rovněž zámek Wackerbarth. Tato sídla sloužila majitelům vinic jako letní rezidence a zároveň jako místa pro konání velkolepých oslav.

Vydejme se proti proudu i po proudu Labe po tzv. Saské vinařské stezce (Sächsische Weinstraße) a objevme další špičkové lokality, mezi které patří:

    »Seußlitzer Heinrichsburg«.

Saská vinařská stezka představuje hotový požitek, neboť Vás přivede nejen do těch nejznámějších vinařství v této oblasti, ale dostane se Vám i tajných tipů a poznáte i teprve vycházející hvězdy na zdejší vinařské scéně. Přivede vás do šarmantních vináren i moderních vinoték.

KONTAKT

Sächsisches Staatsweingut GmbH
Wackerbarthstraße 1
01445 Radebeul
Německo
telefon +49 (0)351 89 55 0
fax +49 (0)351 89 55 150